ข้อมูลทั่วไป

user-cloud_mrh

 

IP   http://192.168.20.240/owncloud

 

user  claim01  หนิง

user  claim02  ณี

user  claim03  เงิน

user  claim04 กานต์

user  claim05  ยุรา

user  claim06  นุช