แนวทางปฎิบัติ

คณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย

แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย  (word)  (PDF)

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  (word)  (PDF)